Čištění odpadního vzduchu

Typická zařízení k čistění odpadního vzduchu jsou například pračky plynů a odlučovače kapek. Zařízení jsou určena především pro čištění plynů odsávaných z průmyslových technologických procesů.

V pračkách plynů se odpadní vzduch čistí přidanou tekutinou, přičemž se škodlivé částice hromadí v tekutině. Typicky používanou tekutinou je například vápenné mléko. Kapaliny a plyny potřebné pro čištění, ale také samotné čištěné odpadní plyny jsou často silně korozivní. Z toho důvodu se zde využívají termoplasty, které mají výjimečnou odolnost proti korozi.

V odlučovačích kapek je stoupající odpadní vzduch v nádobách veden přes zabudované komponenty, přitom se nebezpečné látky ukládají ve formě kapek na těchto jednotkách a hromadí se ve spodní části nádrže.

I v této oblasti poskytuje využití termoplastů výhody v oblasti vysoké korozní odolnosti a dlouhé životnosti. Hlavním kritériem určení materiálu jsou vždy pracovní podmínky konkrétního zařízení.

Využívanými materiály jsou zejména PP-H, PP-C, PE-HD, PE-100, PE-100 RC, PVC-U, PVDF.

Využití zařízení pro čištění odpadního vzduchu

  • Pračky plynů
  • Odlučovače kapek
  • Biofiltry
  • Absorbéry
c-is-te-ni-odpadni-ho-vzduchu.jpg