Retenční nádrže, jímky, septiky

Tyto nádrže dodáváme převážně v samonosné variantě, určené k podzemní instalaci. Samonosná nádrž se umisťuje pod terén, kde je usazena na betonovou základovou desku a poté obsypána dle návodu k instalaci. V případě výskytu podzemních vod, či jílovité půdy je nezbytné zvolit variantu nádrže k obetonování. Nádrž není vhodná do míst se statickým zatížením (příjezdové cesty, blízké komunikace, základy domů atd.). V případě většího zatížení v okolí nádrže je nutno po konzultaci se statikem její obetonování.

 

Retenční nádrž

je určena ke sběru a uskladnění dešťové vody, kterou je pak možné následně dále využívat (závlaha pozemku a zahrady, mytí nářadí, automobilů atd.).

Sortiment nádrží na dešťovou vodu naleznete na našem e-shopu a v sekci ke stažení.

Jímka (žumpa)

je nádrž určená k zachycení odpadních vod. Používají se tam, kde není možné napojení na čistírnu odpadních vod či kanalizaci, například u rekreačních objektů, hotelů, chat atd. Na rozdíl od septiku je jímka vodotěsná a musí se pravidelně vyvážet za pomocí takzvaného fekálního vozu. Plastová bezodtoková jímka je vyráběna z polypropylenových desek. Tento materiál odolává působení vlhkosti i agresívnímu působení odpadních vod.

Přehled námi vyráběných jímek naleznete na našem e-shopu a v sekci ke stažení. 

retenc-ni-na-drz-e-ji-mky-septiky.jpg

Biologický tříkomorový septik

je určen pro první stupeň čištění splaškových a odpadních vod. Obsahuje systém separačních přepážek, kterými protéká odpadní voda a postupně se v nich usazuje kal. Za třetí komorou je instalováno odtokové potrubí, kterým je předčištěná odpadní voda odváděná ze septiku do kanalizace. Tímto se zařízení liší od jímky (žumpy), ve které dochází ke skladování veškeré přitékající odpadní vody a kalů. Aby byl biologický vyhnívací proces optimální, je nutné při odčerpání kalů fekálním vozem zanechat na dně septiku část usazeného sedimentu, který tento proces v přitékané odpadní vodě nastartuje. Vyhnívání lze urychlit přípravky s obsahem užitečných enzymů a bakterií. Septik je vhodný zejména pro rodinné domy, chaty a rekreační objekty. Za septik je vhodné zapojovat zařízení pro druhý stupeň dočištění odpadní vody, například pískový nebo zemní filtr.

Sortiment septiků naleznete na našem e-shopu a v sekci ke stažení. 

Umístění nátoku a odtoku u nádrží konzultujeme se zákazníkem. Průměr revizního komínu je 600 mm a jeho výška standardně 300 mm (je možné vyrobit nástavce a prodloužení).

Nádrže je možno opatřit dalším příslušenstvím: zelené plastové víko se zámky, filtrační koš, nástavec revizního komínu, držák na čerpadlo, filtr dešťové vody, čerpadlo atd.