Technické místnosti a strojovny

Slouží k instalaci a umístění technologie například pro fontány, kašny bazény, wellness centra, aquaparky a další vodní stavby.

Mohou být konstruovány jako volně stojící nadzemní místnosti, případně se může jednat o vyložení stěn, stropu a podlahy plastovými deskami v podzemním prostoru.

Při těchto aplikacích se pro své výjimečné vlastnosti využívají také sendvičové desky Paneltim.

technicke-mi-stnosti.jpeg