Vodoměrné, studniční a kanalizační šachty

Nejčastěji vyráběné jako samonosné šachty, určené k osazení do terénu bez dodatečného obetonování pláště. Obvykle se usazují do oblasti zeleného pásu nebo pochozích ploch. Umisťují se pod terén, kde jsou usazena na betonovou základovou desku a poté obsypány dle návodu k instalaci. V případě výskytu podzemních vod, či jílovité půdy je nezbytné zvolit variantu šachty k obetonování. Samonosné provedení není vhodné do míst se statickým zatížením (příjezdové cesty, blízké komunikace, základy domů atd.). Plastové šachty jsou pochozí do hmotnosti 150 kg.

Šachta je standardně opatřena vstupem o průměru 600 mm s poklopem. Světlá výška plastové šachty může být v rozmezí od 1000 do 1500 mm (lze ji přizpůsobit místním podmínkám). Ve stěně jsou navařeny chráničky DN32 pro vstup a výstup vodovodní přípojky.

Individuální požadavky jako například počet a umístění prostupů, umístění a velikost hrdla uvádějte do objednávky.

Pro pohodlný vstup je uvnitř šachty instalován žebřík nebo stupadla. 

Vodoměrná šachta

nabízená v několika rozměrových řadách je vyrobena z polypropylenu jako samonosná vodotěsná nádrž. Slouží k instalaci vodoměru, čerpadla nebo rozvodů vody kdekoliv na pozemku. Je využívána v místech, kde je umístění vodoměru problematické nebo tam, kde je místo pro napojení vodovodní přípojky od budovy velmi vzdáleno.

Sortiment vyráběných šachet včetně cen a ceníků naleznete na našem e-shopu a v sekci ke stažení. 

 

vodome-rne-kanalizac-ni-a-studnic-ni-s-achty.jpg


Studniční šachta

(šachta na vrt) je vodotěsná nádrž určená k podzemní instalaci. Usazuje se na konec pažení vrtu, slouží k instalaci technologie nutné pro čerpání vody z vrtané studny. Samonosná vodoměrná šachta je určena k osazení do terénu bez dodatečného obetonování pláště. Vodoměrná šachta se obvykle usazuje do oblasti zeleného pásu nebo pochozích ploch.

Kanalizační šachta

je vodotěsná podzemní nádrž, která umožňuje napojení kanalizačních přípojek na gravitační kanalizaci. Hlavním účelem kanalizační šachty je kontrola potrubních systémů.