svar-ova-ni-plastu.jpg

Vyplastování starých nádrží

Nabízíme vyplastování a opravu jakékoliv starší nádrže, jímky, žumpy nebo prostoru, který chcete využívat na záchyt vody, splašků, oplachových vod a podobně. Výhodou tohoto řešení je instalace na místě, bez nutnosti bourání a stavebních úprav. Plastové vložky vyrobené z polypropylenových či polyetylenových desek jsou trvanlivé, dobře udržovatelné, stabilní a hygienicky nezávadné. Součástí montáže může být také instalace nových technologií, čerpadel, rozvodů atd.

Stanovení ceny se standardně provádí po prohlídce nádrže, kdy posuzujeme náročnost montáže společně s druhem a sílou použitých materiálů.

vyplastova-ni-stary-ch-na-drz-i.jpeg