Zásobníkové a procesní nádrže

Důležitými faktory ovlivňujícími konstrukci a odolnost nádrží jsou zejména provozní teploty, doba působení a koncentrace média společně s případným mechanickým zatížením. Pro své vlastnosti jsou plastové nádrže velmi vhodné pro chemický průmysl, uskladnění sypkých materiálů, kapalných hnojiv a také pro pitnou vodu.

Vyrábíme samonosné, beztlaké nádrže dle norem ČSN EN 12 573 a německé směrnice DVS. Na přání také podzemní s možností dodatečné betonáže.

  • Konstrukční provedení nádrží: válcové a čtyřhranné, dvouplášťové
  • Možnosti víka: bez víka, rovné, šikmé, kuželové, plovoucí
  • Možnosti dna: rovné, šikmé, dvojité šikmé, konické

Vystrojení nádrží se provádí např. čerpadly, stavoznaky, hrdly a vývody, ventily, žebříky či stupadly, revizními otvory, čeřením, filtrací, ohřevem, chladícím systémem, čidly, záchytnou nádrží atd. Vnitřní prostor nádrží může být podle potřeby rozdělen přepážkami, přepady či nornými stěnami.

Využívanými materiály jsou zejména PP-C, PP-H, PE-HD, PE-100, PE-100 RC, PVC-U, PVDF

Využití vyráběných nádrží

  • Nádrže na skladování kapalin
  • Nádrže na skladování chemických látek
  • Nádrže ke skladování sypkých látek a granulátů
  • Nádrže pro styk s potravinami
  • Nádrže na pitnou vodu
  • Zařízení pro zemědělské provozy
  • Plastové sila a zásobníky
za-sobni-kove-a-procestni-na-drz-e.jpg